ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

จัดการผู้ใช้งานระบบ
e-Service (v0.1)
 
 
 
 หน้าหลัก   กลับหน้าจอเดิม
   กรุณาเข้าสู่ระบบ  
ลงทะเบียนผู้ใช้งานสำหรับผู้ตรวจสอบ
ที่อยู่ติดต่อ
กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อใช้ในการติดต่อ ไม่เว้นว่าง ใส่เครื่อง - หรือ 0 หรืออักษรใดๆ เพียงเพื่อให้ลงทะเบียนได้ ซึ่งเบอร์โทรศัพท์ดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง