ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

การตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงาน
e-Service (v0.1)
 
 
 
 หน้าหลัก   กลับหน้าจอเดิม
   กรุณาเข้าสู่ระบบ  
เลข 8 หลัก
ขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้ระบบ e-Services ด้วยรหัส 8 หลัก
รหัส 8 หลัก เป็นเลข Pin Code ที่กำหนดขึ้นเป็นรหัสลับเฉพาะส่วนของผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ที่ใช้ร่วมกับเลขที่ใบอนุญาต เพื่อใช้ยืนยันตัวตนในการทำกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์ กับ พพ. ภายใต้ข้อกำหนดหรือรูปแบบที่ พพ. กำหนดขึ้น