ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

e-Service (v0.1)
 
 
 
 หน้าหลัก   กลับหน้าจอเดิม
   กรุณาเข้าสู่ระบบ  
เข้าสู่ระบบ


  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  ติดต่อสอบถาม : Tel. 02-2230021-9 ต่อ 1407 , 1411 , 1427 และ 1562
  Line : @eservice-dede


  สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนใช้ระบบฐานข้อมูลอนุรักษ์พลังงานกับ พพ. สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

สำหรับโรงงาน/อาคาร สำหรับผู้ตรวจสอบฯ
การขอรหัส 8 หลัก การขอรหัส 8 หลัก
ลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบ ลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบ